លោក ម៉ឹក គឹមស្រឿន ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធសារព័ត៌មានឯករាជ្យ ខេត្តសៀមរាប អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.