លោកស្រី ឯម ពិន្ធវារី ប្រធានសមាគមស្ត្រីសម្រាប់អភិវឌ្ឍសិទ្ធិមនុស្ស ឧស្សាហកម្ម កសិកម្ម អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.