លោកបណ្ឌិត ព្រាប នូរ៉ា ប្រធានអង្គការសង្គ្រោះបម្រើក្តីសង្ឃឹមពិភពលោក អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.