លោក មុត ចិន្ត្រា ប្រធានអង្គភាពសារព័ត៌មានប្រម៉ាញ់ជាយដែន អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.