ឯកឧត្តម ទុំប៉ែន វីរៈវិទូ ប្រធានអង្គការពន្លឺអភិវឌ្ឍដើម្បីជនក្រីក្រ អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.