លោកស្រី លឹម គឹមលី ប្រធានអង្គការសហគមន៍គ្រួសារអភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.