លោកបណ្ឌិត ប៊ុន រ៉ូប៊ី ប្រធានអង្គការត្បូងទទឹមកម្ពុជា អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.