លោកស្រី ព្រីង សុខលាង ប្រធានសមាគមទ្រទ្រង់កសិកម្មធម្មជាតិកម្ពុជា អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.