លោកជំទាវ ហោ វ៉ាន់នី ប្រធានអង្គការវិទ្យាស្ថានសបីអភិវឌ្ឍន៍យុវជន អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.