លោកស្រី ប៊ី ណារ៉េត ប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធស្ត្រីខ្មែរការពារសិទ្ធិមនុស្ស ដើម្បីអភិវឌ្ឍ អបអរសាទរឯកឧត្តមបណ្ឌិត ស សុខា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃ

 


Theme images by Radius Images. Powered by Blogger.